Thông tin tác giả Trần Huiền Ân

Nhà văn Trần Huiền Ân tên khai sinh là Trần Sĩ Huệ, sinh năm 1937, quê quán làng Vân Hòa, tổng Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông xuất thân là thầy giáo, hiện nay ông sống và sáng tác tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tác phẩm đã xuất bản:

Thơ

Thuyền giấy

Năm năm dòng sông thơ

Lời trên lá

Rừng cao

Truyện

Tiếng hát nhân ngư

Một nửa chân trời

Mùa hè quê ngoại

Khói của ngày xưa

Biên khảo

Văn hóa vật chất nông thôn Phú Yên

Phú Yên miền đất ước vọng

Phú Yên thời khẩn hoang lập làng...


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook