Thông tin tác giả Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Ngọc Bích

Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1945, tốt nghiệp Thạc sĩ Luật (Đại học Harvard), luật sư chuyên về công ty, kinh doanh và thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.

Đã xuất bản:

  • Investment Law and Practice in Vietnam (1990 - đồng tác giả)
  • Những câu hỏi về đầu tư tại Việt Nam (1991 - đồng tác giả)
  • Toàn cảnh thị trường chứng khoán (1998)
  • Luật doanh nghiệp: Vốn và quản lý trong công ty cổ phần (2000)
  • Buôn bán với Mỹ (2002)
  • Đi mua chứng khoán (2003)
  • Khơi dòng chảy cho đồng vốn (2003)
  • Cách suy nghĩ của luật sư (2005)
  • Doanh nhân và vấn đề quản trị doanh nghiệp (2008)

  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook