Thông tin tác giả Đỗ Tiến Thụy

Đỗ Tiến Thụy sinh ngày 12/10/1970. Quê ở Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Tây. Tốt nghiệp Khoa sáng tác - Lý luận phê bình văn học, ĐH Văn hóa Hà Nội (2002-2006).

Giải thưởng:

Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn "Tầm nhìn thế kỷ" báo Tiền Phong 2001-2002

Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2002-2003

Giải thưởng cuộc thi Bút ký văn học Tạp chí Văn nghệ quân đội 2003-2004...
Tác phẩm đã xuất bản:

Gió đồng se sắt, Tập truyện ngắn - NXB Thanh Niên 2005

Màu rừng ruộng - NXB Trẻ

Vết thương thành thị - NXB Trẻ


  • Sách của tác giả

Sách in

Ebook