Thông tin tác giả Hồ Ngạc Ngữ

Hồ Ngạc Ngữ Hồ Ngạc Ngữ (1950 - )

Hồ Ngạc Ngữ tên thật là Hồ Văn Khánh

Sinh năm 1950 tại Nha Trang

Nguyên quán Bình Định

Hiện sinh sống tại xã Nghĩa Thành - huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tác phẩm đã xuất bản:

- Mùa Vọng (thơ) NXB Trẻ 1997

- Cõi Thiên Thai (tập truyện) Hội Văn học Nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu 2004

- Gương mặt hoàn hảo - NXB Trẻ 2008


  • Sách của tác giả

Sách in

    Không có sách.

Ebook