GIỚI THIỆU SÁCH

 • Sài Gòn của em Lê Thư, Hoàng Nguyên Sài Gòn của em là sách tranh kiến thức cho trẻ em về Sài Gòn, do họa sĩ và nhóm tác giả Việt Nam thực hiện. Một cuộc dạo chơi Sài Gòn ở những địa điểm thân thuộc và xuyên thời gian từ lúc vùng đất hình thành đến bây giờ. Sách có 70% minh họa bằng tranh vẽ, ảnh, đồ họa, và 30% lời dẫn chuyện. Nhân vật chính là chú sóc và bồ câu. Đi kèm còn có thêm cuốn Sài Gòn của em - sách tương tác gồm nhiều trò chơi thú vị và thông minh, làm thành một Bộ sách đẹp - quà tặng ý nghĩa trong bất kỳ dịp nào, cho trẻ em và cả người lớn nhiều lứa tuổi nhiều nghề nghiệp.
  ...
 • Sài Gòn của em - Sách... Lê Thư, Thiện Kiều Sài Gòn của em- sách tương tác được thực hiện song song đi cùng bộ với cuốn Sài Gòn của em, mục đích giúp cho các bạn trẻ chơi cùng với các nhân vật và thông tin trong cuốn sách, từ đó có thể hiểu thêm về lịch sử, địa lý của thành phố nơi em sống. Một bộ sách đẹp có thể làm quà tặng ý nghĩa cho bất kỳ dịp nào, và không chỉ cho trẻ em mà còn của người lớn nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Thế giới sách

Sách cho thiếu nhi nở rộ dịp hè  


Kim Đồng đi đầu trong tháng sách hè với nhiều tác phẩm thú vị

Song Ngư | VNEXPRESS.NET

Các nhà xuất bản, công ty sách đua nhau khai thác những cuốn sách hay, hấp dẫn phục vụ đối tượng độc giả nhỏ tuổi mùa hè 2013.

Những đầu sách văn học hay

Nhà xuất bản Kim Đồng, đơn vị luôn đi đầu trong phát triển sách thiếu nhi, mở màn cho mùa hè hấp dẫn với việc ra mắt ấn bản tiếng Việt bộ sách "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" của nữ nhà văn người Mỹ Laura Ingalls Wilder. Bộ sách gồm 9 tập. NXB Kim Đồng cho ra mắt 3 tập đầu tiên gồm: Giữa đại ngàn; Cậu bé nhà nông; Trên thảo nguyên.

Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của gia đình Ingalls và công cuộc khai hoang những vùng đất mới của nước Mỹ cuối thế kỷ 19. Cuốn sách bắt nguồn từ những câu chuyện thuở ấu thơ của tác giả, được kể lại bằng ngôi thứ ba qua lời kể của nhân vật chính, cô bé Laura - người con thứ hai trong gia đình Ingalls. Tình cảm gia đình ấm áp, tình làng nghĩa xóm, tình cảm bạn bè trong sáng, sự lạc quan, nghị lực sống của những con người đi khai phá vùng đất mới... là những điều có thể thấy trong tác phẩm. Người đọc sẽ được tiếp cận với thiên nhiên bao la trên những vùng thảo nguyên hoang sơ của nước Mỹ cuối thế kỷ 19 cùng nhiều vấn đề của nước Mỹ đương thời: nạn phân biệt chủng tộc, nội chiến Nam - Bắc, tự do tín ngưỡng, mặt trái của nền tư bản, vấn đề tự do báo chí... Cuốn đầu tiên của bộ sách xuất bản năm 1932. Ấn bản tiếng Việt lần này sử dụng bìa và minh họa của họa sĩ Garth Williams, do nhà thơ Hoàng Chính và Lưu Diệu Vân - hai cây bút nổi tiếng trong cộng đồng văn học hải ngoại - chuyển ngữ.

Bộ sách "Tây du ký" của tác giả Ngô Thừa Ân - một trong những tác phẩm bất hủ, đã gắn bó với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam - sẽ đến tay bạn đọc nhỏ tuổi dưới hình thức truyện tranh. Độc giả sẽ cảm nhận được tinh thần và vẻ đẹp của tiểu thuyết "Tây du ký" qua bộ truyện tranh 20 tập với những tranh minh họa màu sinh động.

Bên cạnh đó, Kim Đồng còn gửi tới độc giả loạt tác phẩm như bộ tranh truyện "Lịch sử Việt Nam" về năm nhân vật nổi tiếng Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Lê Hoàn, Lê Lai, Ỷ Lan dành cho những bạn yêu thích lịch sử; "Giải mã mê cung" - câu chuyện giả tưởng về nhóm bạn trẻ bị giam giữ vật lộn tìm lối thoát dành cho độc giả ưa phiêu lưu, khám phá. Các tập tiếp theo trong series "Thám tử lừng danh Conan", "Bí mật tình yêu phố Angel" - phần hai cũng sẽ tiếp tục ra mắt trong mùa hè này.

Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam phát hành hai cuốn sách hấp dẫn của văn học Pháp là "Hoàng tử bé" của Antoine de Saint Éxupéry và "Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry" của Marc Levy.

"Hoàng tử bé" được bình chọn là tác phẩm hay nhất thế kỷ 20 ở Pháp, đồng thời cũng là cuốn sách Pháp được dịch và được đọc nhiều nhất trên thế giới. Với 250 ngôn ngữ dịch khác nhau kể cả phương ngữ cùng hơn 200 triệu bản in trên toàn thế giới, "Hoàng tử bé" được coi là một trong những tác phẩm bán chạy nhất của nhân loại. Bản dịch "Hoàng tử bé" lần này, xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm tác phẩm ra đời, cũng là ấn bản đầu tiên được Gallimard chính thức chuyển nhượng bản quyền tại Việt Nam.

"Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Daldry" là tiểu thuyết thứ 12 của nhà văn lãng mạn hàng đầu văn học đương đại Pháp Marc Levy. Nhẹ nhàng, sâu lắng, man mác chất thơ, tác phẩm gieo vào lòng người đọc những hoài niệm về tuổi thơ, những triết lý giản đơn về tình yêu, sự hy sinh, bản ngã và khát vọng tìm lại chính mình của nhân vật Alice, hay cũng chính là của mỗi con người. France 2 nhận định, đây là "một cuốn sách đẹp sẽ cuốn bạn đi". Tác phẩm do Huy Minh dịch.

Ngoài ra, Nhã Nam còn đưa tới bạn đọc tác phẩm của nhà văn Hàn Quốc Hwang Sun-mi có tên "Cô gà mái xổng chuồng" do Nguyễn Thị Thu Vân dịch. "Cô gà mái xổng chuồng" đã được xuất bản sang chín thứ tiếng và được chuyển thể thành bộ phim hoạt hình "Leafie, A Hen into the Wild" năm 2011, gây tiếng vang lớn tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Những trang viết tràn xúc cảm về cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm mà thú vị trên đồng hoang, rừng thông và hồ nước, về tình yêu và sự hy sinh của cô gà mái khiến tác phẩm trở thành cuốn sách được yêu thích tột bậc của hàng triệu thiếu nhi Hàn Quốc.

Công ty Cổ phần sách Alpha Books giới thiệu tới bạn đọc tập truyện cổ Andersen phiên bản truyện tranh. Những câu chuyện cổ quen thuộc được họa sĩ tài năng và nổi tiếng gốc Đan Mạch - Werner Weip - Olsen chuyển thể thành truyện tranh. Với nét vẽ dí dỏm, những câu chuyện cổ Andersen như "Bộ quần áo mới của hoàng đế", "Cô bé bán diêm"... được kể lại với lối hiện đại, lôi cuốn.

Tập truyện "Chuyện đời của Tracy Cốc nhựa" của Jacqueline Wilson - một trong những nhà văn thiếu nhi nổi tiếng nhất nước Anh - cũng phù hợp với nhiều em nhỏ. Tác phẩm là "tự truyện" của Tracy Cốc Nhựa, một cô nhóc mười tuổi. Tập truyện kể lại cuộc đời Tracy từ những ngày ở mái ấm tình thương đến khi tìm được một mái ấm riêng cho mình. Tracy đã sống "nửa cuộc đời" (như lời nó nói) trong các trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ mồ côi, và mái ấm mới nhất của nó là Bãi Thải. Tracy không hạnh phúc bởi nó không được gặp mẹ từ rất lâu rồi, nó không ưa gì chúng bạn cũng như những người bảo trợ ở mái ấm (kình địch là cô nhóc Justine Que Củi) và nó đã bị hai cặp cha mẹ nuôi trước đó từ chối. Dưới con mắt của người lớn, Tracy là đứa trẻ có vấn đề về hành vi, gắt gỏng, nói chuyện bằng nắm đấm và lúc nào cũng bịa chuyện. Câu chuyện ưa thích của Tracy là mẹ nó là một siêu sao điện ảnh ở Hollywood, một ngày sẽ đến đón nó thôi. Nhưng trên tất cả, đó là một cô nhóc có một tâm hồn nhạy cảm, giàu lòng cảm thông, yêu mẹ đến tha thiết, luôn tìm ra lý do để tha thứ cho mẹ cho dù bà đã bỏ rơi nó.

Sách kiến thức phong phú

Một mảng được các đơn vị phát hành sách khá quan tâm khai thác trong thời gian gần đây là sách kiến thức cho trẻ em dưới những hình thức đa dạng và thú vị, nhằm kích thích niềm say mê lĩnh hội tri thức của trẻ. Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra đời một loạt sách dạng này với những bộ sách như "Học vẽ phương pháp mới", "Du hành thế giới khoa học cùng Pút-đinh", "Khoa học thú vị đấy chứ", "DOKÉO - Bách khoa thư thế hệ mới".

Bộ sách "Học vẽ phương pháp mới" gồm 10 cuốn hướng dẫn các bé từ năm tuổi trở lên kĩ năng vẽ những hình cơ bản như hình tròn, hình vuông, hình tam giác và kết hợp các nét để tạo thành bức vẽ hoàn chỉnh. Mỗi tập trong bộ sách giúp các bé vẽ một chủ đề như: Em học vẽ con mèo, Em học vẽ Giáng sinh, Em học vẽ tàu thuyền, Em học vẽ gia đình... Bộ sách được minh họa ngộ nghĩnh, màu sắc đẹp. Việc học vẽ với các bé sẽ trở nên trực quan, sinh động và thú vị hơn.

Bộ "Du hành thế giới khoa học cùng Pút-đinh" gồm năm tập: Thám hiểm Nam Cực, Phiêu lưu dưới lòng đất, Tớ là triệu phú, Chuyến đi ngược thời gian, Bí mật vương quốc côn trùng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức khoa học với những hình ảnh vui nhộn và sinh động.

Bộ sách "Khoa học thú vị đấy chứ!" gồm bốn tập với các chủ đề như: Hành trình hăm-bơ-gơ, Chiến binh bảo vệ Trái Đất, Thế giới người máy, Chuyến du xuân trong vườn nhà sẽ giúp con đường khám phá khoa học trở nên thú vị, gần gũi hơn với các bạn nhỏ.

"DOKÉO - Bách khoa thư thế hệ mới" là cuốn từ điển cung cấp những kiến thức phong phú xung quanh cuộc sống. Nội dung cuốn sách bao quát rất nhiều chủ đề với các thông tin đa dạng từ các vấn đề khoa học, kỹ thuật đến thế giới tự nhiên, thể thao, nghệ thuật. Đặc biệt, độc giả còn được du hành về quá khứ để tìm hiểu về 100 nhân vật đã ghi dấu ấn trong lịch sử thông qua 250 chủ đề đặc sắc.

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Alpha Books cũng cho ra mắt 5 sản phẩm Thẻ học thông minh, bao gồm: Thẻ học thông minh - Đồ vật của bé; Thẻ học thông minh - Đồ dùng gia đình; Thẻ học thông minh - Từ đồng âm; Thẻ học thông minh - Từ đồng nghĩa; Thẻ học thông minh - Biển báo an toàn - Vẹt du ký. Bộ thẻ dành cho các bé độ tuổi từ 5 trở lên. Phụ huynh có thể cùng chơi với trẻ bằng nhiều cách như Hỏi đáp, Ghi nhớ... được hướng dẫn chi tiết trong từng sản phẩm.

Bộ "Thẻ học thông minh - Đồ vật của bé" gồm 46 thẻ giới thiệu 46 đồ vật quen thuộc, được chia làm hai nhóm: trang phục và dụng cụ học tập. Bộ thẻ có cấu trúc thông minh: một mặt là hình ảnh sinh động với nét vẽ ngộ nghĩnh, phù hợp với tuổi mẫu giáo, một mặt là tên đồ vật được thể hiện bằng song ngữ Việt - Anh, không chỉ giúp bé nhớ tên các đồ vật thân quen mà còn giúp bé bước đầu làm quen với tiếng Anh.
Bộ "Thẻ học thông minh - Đồ dùng gia đình" cũng gồm 46 thẻ giới thiệu 46 đồ dùng gia đình quen thuộc với bé, được chia thành bốn nhóm: Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và phòng tắm.

Bộ thẻ học thông minh của Alpha Books.

Bộ thẻ "Từ đồng âm" được phát triển với mục tiêu giúp các bé học được những từ phát âm giống nhau, viết giống nhau nhưng lại có nghĩa khác nhau. Điểm đặc biệt ở sản phẩm "Thẻ học thông minh - Từ đồng âm" là mỗi câu sử dụng từ đồng âm để chơi chữ sẽ được thể hiện bằng hai thẻ. Một thẻ mô tả cách hiểu đúng (thẻ trắng), một thẻ minh họa cách hiểu gây cười hoặc một cách hiểu khác gây bất ngờ cho người đọc (thẻ đen). Mặt sau sẽ có giải thích cách hiểu tương ứng. Bên cạnh đó là bộ "Thẻ học thông minh - Từ đồng nghĩa".

"Thẻ học thông minh - Biển báo an toàn - Vẹt du ký" nối tiếp bộ thẻ "An toàn giao thông - Vẹt du ký" trước đây của Alpha Books. Trong bộ thẻ trước, các bé đã được làm quen với bạn Vẹt tinh nghịch. Ở bộ thẻ mới này, Vẹt con giờ đã hiểu luật an toàn giao thông và chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, thi thoảng cậu vẫn gặp phải tai nạn với những tấm biển nho nhỏ. Bởi vì ngoài biển báo giao thông, còn có nhiều loại biển báo nữa mà các bé cần phải chú ý để được an toàn và trở thành những công dân nhí văn minh. Bộ thẻ mới sẽ giúp bé học được những điều này.

Ngoài những đầu sách trên, không ít các cuốn sách kỹ năng sống, sách tiếng Anh... hay cũng được các đơn vị phát hành sách gửi tới độc giả. Nhân dịp 1/6, nhiều công ty, nhà xuất bản còn hỗ trợ mua sách giá ưu đãi, tổ chức các hoạt động như "Hội chợ sách", "Tháng sách hè"... khiến khu vực sách thiếu nhi trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

YBOOK.vn


  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • CÁC TIN BÀI KHÁC
 • Giật mình để 'biết ơn mình'

  Giật mình để 'biết ơn mình' (30/12/2019)

  Tịnh Thy | TUOITRE.VN

  Biết ơn mình là biết quý những giây phút hiện tại, là không trốn chạy tuổi tác mà hiểu, chấp nhận và thưởng thức nó.