GIỚI THIỆU SÁCH

 • Sài Gòn của em Lê Thư, Hoàng Nguyên Sài Gòn của em là sách tranh kiến thức cho trẻ em về Sài Gòn, do họa sĩ và nhóm tác giả Việt Nam thực hiện. Một cuộc dạo chơi Sài Gòn ở những địa điểm thân thuộc và xuyên thời gian từ lúc vùng đất hình thành đến bây giờ. Sách có 70% minh họa bằng tranh vẽ, ảnh, đồ họa, và 30% lời dẫn chuyện. Nhân vật chính là chú sóc và bồ câu. Đi kèm còn có thêm cuốn Sài Gòn của em - sách tương tác gồm nhiều trò chơi thú vị và thông minh, làm thành một Bộ sách đẹp - quà tặng ý nghĩa trong bất kỳ dịp nào, cho trẻ em và cả người lớn nhiều lứa tuổi nhiều nghề nghiệp.
  ...
 • Sài Gòn của em - Sách... Lê Thư, Thiện Kiều Sài Gòn của em- sách tương tác được thực hiện song song đi cùng bộ với cuốn Sài Gòn của em, mục đích giúp cho các bạn trẻ chơi cùng với các nhân vật và thông tin trong cuốn sách, từ đó có thể hiểu thêm về lịch sử, địa lý của thành phố nơi em sống. Một bộ sách đẹp có thể làm quà tặng ý nghĩa cho bất kỳ dịp nào, và không chỉ cho trẻ em mà còn của người lớn nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Mỗi ngày một mẩu chuyện hay... Nhiều tác giả Mỗi ngày một mẩu chuyện hay là bộ sách gồm 12 tập, tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi ngày sẽ có một câu chuyện, mỗi ngày sẽ có một niềm vui đang chờ đón các em, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và học hỏi điều hay cho các em trong suốt 365 ngày. Từng câu chuyện trong 12 tập sách đều được tập thể tác giả người Canada tuyển chọn kĩ lưỡng với các chủ đề phù hợp, gần gũi. Nội dung dựa trên những câu chuyện vui về tình bạn và gia đình trong cuộc sống hàng ngày; những câu chuyện thú vị về tự nhiên, khoa học và lịch sử; những truyện ngụ ngôn hay trên toàn thế giới;... Các câu chuyện được sắp xếp hợp lí để khuyến khích trẻ hào hứng khám phá mỗi ngày. Ngôn ngữ được chọn lọc phù hợp với tư duy đang phát triển của trẻ. Các hình ảnh minh họa rất đáng yêu, khiến câu chuyện trở nên sinh động và dễ hiểu. Hi vọng sẽ là bộ sách gối đầu giường của mỗi gia đình bởi sức hấp dẫn của từng câu chuyện kể.
  ...
 • Đối thoại với các nền văn... Trịnh Huy Hóa Nhu cầu tìm hiểu về bản chất của thế giới, khám phá sự đa dạng phong phú của những quốc gia - dân tộc khác nhau, chinh phục những vùng đất hoang sơ, thú vị là một nhu cầu rất tự nhiên của loài người. Theo thời gian, với sự phát triển của công nghệ hiện đại, nhu cầu này không những không dần mai một mà lại ngày càng được mở rộng thêm. Bộ sách Đối thoại với các nền văn hóa chắc chắn là một bộ sách không thể thiếu trong tủ sách của những người trẻ thích du lịch và mang trong mình khát khao tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ. Từng quyển trong bộ sách tập trung nói về từng quốc gia khác nhau, nhưng đều có chung một cấu trúc được sắp xếp theo từng mục thành một hệ thống rất hợp lý và khoa học, từ điều kiện tự nhiên, nguồn gốc dân tộc, lịch sử cho đến ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục, lối sống... Trong sách còn có nhiều hình ảnh và chi tiết đặc trưng, thú vị giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung trình bày. Chỉ với bộ sách Đối thoại với các nền văn hóa, bạn đã nắm giữ trong tay cả một quyển "bách khoa toàn thư" về các nền văn hóa trên thế giới, tuyệt quá đi thôi. Đối thoại với các nền văn hóa - Trung Quốc Văn hóa Trung Hoa là một gia tài vĩ đại với chiều dài lịch sử hơn nửa triệu năm. Văn hóa Trung Hoa không chỉ ảnh hưởng đến con người và đất nước Trung Quốc hiện đại mà còn mang một tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều quốc gia láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam... Hiểu về văn hóa Trung Hoa sẽ giúp chúng ta có cái nhìn thấu đáo, rõ ràng hơn về lịch sử - văn hóa của các dân tộc khác và nền văn hóa của cả thế giới.  
  ...
 • Thương nhân Trung hoa - họ... Vương Triệu Tường Theo tên xét nghĩa, thương nhân là từ chỉ những người buôn bán hàng hóa. Với hoạt động kiếm sống và làm giàu của mình, họ đã đóng một vai trò năng động trong việc thúc đẩy sự phát triển của sức sản xuất, của văn hóa, khoa học và công nghệ, có tác dụng tích cực trong sự phát triển của lịch sử, nhưng mặt khác vì mục đích kiếm sống và làm giàu, nhiều khi họ cũng có những hành động không mấy vinh quang, thậm chí còn có tác hại đối với đời sống kinh tế và chính trị, văn hóa và xã hội. Tìm hiểu hoạt động nghề nghiệp nói riêng cũng như hoạt động xã hội nói chung của thương nhân để chỉ ra các đặc điểm và quy luật trong sự hình thành và phát triển của nhóm xã hội không thể thiếu trong đời sống xã hội nhưng cũng rất đáng sợ với tiến trình lịch sử này vì vậy là một công việc cần thiết trong hoàn cảnh kinh tế hàng hóa hiện nay. Thương nhân Trung Quốc thời cổ (Trung Quốc cổ đại đích thương nhân) của Vương Triệu Tường và Lưu Văn Trí, thuộc Tủ sách Trung Quốc cổ đại sinh hoạt tùng thư, Thương vụ Ấn thư quán Quốc tế hữu hạn công ty, Bắc Kinh, 1995 là một công trình nghiên cứu về thương nhân thời cổ ở Trung Quốc theo định hướng học thuật và thực tiễn ấy. Ngoài Lời tựa, sách gồm năm chương : Sự phát triển và đặc điểm của thương nhân, Thương nhân trong hoạt động kinh doanh, Tổ chức xã hội và hoạt động xã hội của thương nhân, Đời sống tinh thần và sinh hoạt văn hóa của thương nhân, Tông tộc, gia đình và sinh hoạt vật chất của thương nhân. Cùng với việc áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành một cách khá nhuần nhuyễn nhìn từ góc độ thao tác luận, hệ thống chương mục này đã cho phép các tác giả đi sâu vào tìm hiểu tầng lớp thương nhân và văn minh thương nghiệp thời phong kiến ở Trung Quốc một cách khá toàn diện từ góc độ xã hội học, cung cấp cho người đọc nhiều tư liệu mới mẻ, nhiều kiến giải hay lạ. Chẳng hạn lối hiểu từ Thương nhân vốn có nghĩa đen là Người nhà Thương, Thương phẩm vốn có nghĩa đen là Vật phẩm của người nhà Thương, Thương nghiệp vốn có nghĩa đen là Nghề của người nhà Thương... rõ ràng là một cách lý giải thú vị đối với những người đọc ham học hỏi, hay sự mô tả quá trình hình thành các tổ chức xã hội của thương nhân từ Hãng tới Bang (Thương bang), từ Hội quán tới Công sở... trong quyển sách là những cứ liệu bổ ích đối với những người đọc thích tìm hiểu, có thể cung cấp cho họ một số khái niệm cơ bản đầu tiên để đi sâu vào tìm hiểu hệ thống các Hội quán, Công sở vẫn được gọi chung là "Chùa Hoa" của người Hoa ở Việt Nam hiện nay... Tương tự, việc "Xâm nhập vào tầng lớp quan liêu" mà tác giả đã rút ra như một quy luật phát triển, một động thái xã hội của thương nhân Trung Quốc thời phong kiến hiện vẫn được kế thừa trong bối cảnh kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường thời hiện đại và không chỉ riêng trong phạm vi Trung Quốc, nó gợi mở cho người ta một cách nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về những hiện tượng loại Tân Trường Sanh... Mặt khác, nhìn từ góc độ phương hướng nghiên cứu thì tác phẩm này cùng nhiều công trình trong các Tủ sách Trung Quốc cổ đại sinh hoạt tùng thư, Dân quốc tục văn hóa đại quan... xuất hiện ở Trung Quốc vài năm nay còn thể hiện một sự chuyển biến quan trọng trong học giới Trung Quốc. Là một trong những khoa học sớm nhất của nhân loại, sử học đã trải qua nhiều thay đổi để thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, và trên con đường ấy nó cũng phát triển thành nhiều nhánh mới, trong đó đáng chú ý nhất là sự hình thành các bộ môn lịch sử văn hóa và lịch sử xã hội. Nhưng nếu trong một thời gian dài trước đây, việc nghiên cứu lịch sử xã hội chỉ tập trung vào việc nghiên cứu hình thái xã hội thì đến nay nó đã chú ý nhiều hơn tới việc phân tích kết cấu xã hội và tìm hiểu hiện tượng xã hội. Trung Quốc cổ đại đích thương nhân chính là một trong những tác phẩm thể hiện động thái học thuật, bước ngoặt phát triển quan trọng ấy của học giới Trung Quốc. Thương nhân trong tác phẩm này là một nhóm xã hội độc lập có lịch sử phát triển với đặc điểm xã hội riêng biệt, vai trò xã hội riêng biệt, cống hiến xã hội riêng biệt..., và cách trình bày có hệ thống và nhất quán của của các tác giả khiến người đọc nhiều khi phải ngỡ ngàng trước những nguyên nhân mới của các kết quả cũ, chẳng hạn chính thương nhân đã đóng vai trò quyết định trong việc phát triển Huy kịch ở Huy Châu để sau này nó được nâng lên thành quốc kịch tức Kinh kịch của Trung Hoa... Những ưu thế ấy cùng với cách nhìn mới mẻ và tích cực về tầng lớp thương nhân được khẳng định ngay từ đầu khiến cho mặc dù các cứ liệu được khảo sát và dẫn chứng trong quyển sách chủ yếu lấy từ lịch sử Trung Quốc, công trình này vẫn có những giá trị tổng kết và thực tiễn chung nhất định, có thể có ích đối với nhiều người đọc Việt Nam hiện tại. Chính vì vậy mà chúng tôi tiến hành phiên dịch tác phẩm này, với mong mỏi là nó có thể góp thêm tư liệu cho những người quan tâm tới lịch sử thương nghiệp nói chung và tầng lớp thương nhân nói riêng.
  ...
 • Những câu chuyện Trung Hoa xưa... Trình Ngọc Hoa Trung Hoa là một nền văn minh lớn, có lịch sử phát triển lâu đời, nhiều thành tựu rực rỡ và có tầm ảnh hưởng văn hóa không chỉ ở khu vực Đông Bắc Á mà còn có nhiều đóng góp cho bước tiến của văn minh nhân loại nói chung. Ngày nay tuy nhân loại đã bước vào nền văn minh công nghệ, máy móc lên ngôi định hình các thành thị, quang cảnh, và cả lối sống, lối suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, cái nền, cái gốc thì không những không đổi, mà còn cần phải thường xuyên được gia cố để làm bệ đỡ vững chắc cho mọi phát triển sinh sôi về vật chất, và tâm hồn của chúng ta. Bộ sách Những câu chuyện Trung Hoa xưa do tác giả Trình Ngọc Hoa biên soạn không nằm ngoài mục đích ôn cố tri tân đó. Người đọc có thể tự rút ra cho mình những bài học giá trị trong lối tư duy, cách hành động của người xưa qua 4 tập sách thật mỏng và hàm súc: Trí tuệ, Số học, 36 kế, và Danh Y. Tập Trí tuệ Lúc thầy Khổng Tử cùng các đệ tử đi trên đường bỗng gặp cậu bé 7 tuổi đắp thành cát chặn đường đi. Bảo thế nào cậu cũng không chịu nhường đường, thầy Khổng Tử phải xuống xe để xin mà lại bị cậu này bắt bí bằng một tràng câu hỏi: Cháu xin hỏi, xưa nay, xe tránh thành hay thành phải tránh xe?Ngài có biết mình có bao nhiêu sợi lông mày không? Trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Mặt trời lúc nào gần ta nhất, lúc nào xa ta nhất? Khổng Tử phải chịu, đành bảo cậu bé rằng: "Điều này cho thấy học vấn của ta vẫn còn nông cạn lắm!" Đến người thiên cổ còn lấy tính khiêm cung làm trọng, lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân thì những người thời nay tự cao, khoác lác phải cảm thấy thật xấu hổ. Bài học của người xưa nhưng vẫn còn sáng ngời những giá trị nhân văn bất biến. Chúng ta sẽ được biết thêm nhiều tích truyện, rút ra nhiều bài học như thế trong cuốn sách Trí tuệ nằm trong bộ sách Những câu chuyện Trung Hoa xưa. Mời các bạn cùng đọc sách!
  ...
 • Làng ta

Rẻ như... sách Trung Quốc  


Trang 16 cuốn sách phát triển 3Q Những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú kèm trò chơi bóc dán của NXB Kim Đồng có in hình xe cứu thương 120 (số gọi khẩn cấp của Trung Quốc)

Lam Điền | TUOITRE.VN

Sau sự cố quyển sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ đã in cả hình lá cờ Trung Quốc khi phát hành cho các em mầm non Việt Nam, nhìn lại thị trường sách thiếu nhi Việt Nam dễ dàng nhận ra sự tràn ngập của các sách dịch từ nước ngoài.

Một bạn đọc đã gửi đến danh mục hơn 500 đầu sách thiếu nhi đang lưu hành trên thị trường, trong đó hầu hết là sách dịch, nhiều hơn cả là dịch từ Trung Quốc với các NXB: Triết Giang, Hunan Juvenile & Children's Publishing House, Trung Quốc, An Huy, Yunnan Aurora Publishing House, Sichuan Art Publishing House, Jilin Fine Arts Publishing House, Tứ Xuyên...

Có thể nói không ngoa rằng các đơn vị làm sách thiếu nhi của Việt Nam đều từng mua bản quyền từ Trung Quốc. Thậm chí thị trường ghi nhận có những đơn vị chuyên mua tác quyền và dịch các sách Trung Quốc để phát hành tại Việt Nam.

"Ðiều này là bình thường kể từ khi Việt Nam gia nhập Công ước Berne về quyền tác giả. Việc mua bán tác quyền với các nước cũng là một nội dung hội nhập, vì ta có thể học hỏi họ về cách làm sách, và các nước đã đi trước ta rất xa về công nghệ làm sách thiếu nhi. Thế nhưng, nếu một nền xuất bản mà ai ai cũng mua tác quyền trong khi sách nội địa không có mấy thì lại là không bình thường" - ông Cao Xuân Sơn, giám đốc chi nhánh NXB Kim Ðồng tại TP.HCM, nhận định.

Nhưng điều không bình thường ấy lại đang được nhân rộng khắp thị trường sách Việt Nam. Bên cạnh các dòng sách cho người lớn tràn ngập sản phẩm từ Trung Quốc, các sách thiếu nhi từ truyện, tranh truyện đến sách tham khảo, sách rèn luyện kỹ năng... cũng nhập từ Trung Quốc.

Ðiều này bắt nguồn từ thực tế thị trường: cách thức giao dịch với Trung Quốc giản đơn, nhanh gọn, đặc biệt là Trung Quốc bán bản quyền sách rẻ hơn hẳn so với các nước Âu - Mỹ. Ðiều này đóng vai trò quyết định với việc mua tác quyền sách từ bên ngoài. Bởi với các NXB Âu - Mỹ, khi quyết định bán bản quyền cho một đơn vị nào họ đều tìm hiểu kỹ, đánh giá mức độ hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh rồi mới quyết định giao dịch tác quyền. Trong khi với các NXB Trung Quốc, họ chào hàng vô vàn sách với giá cực rẻ, thông thường là rẻ hơn 50% so với các sách Âu - Mỹ, chỉ cần gật đầu đồng ý mua là ký hợp đồng và họ gửi ngay bản thỏa thuận tác quyền có đóng dấu Trung Quốc. Sản phẩm giao dịch là đĩa chứa file sách.

Với các sách thiếu nhi có nhiều hình ảnh, nhất là sách mảng khoa giáo, việc mua từ Trung Quốc như vậy xem như người mua không mất công thiết kế, dàn trang mà có thể chuyển ngữ ngay trên file và cho vào máy in ngay. Chính cách làm "ăn liền" này đã khiến những lỗi kỹ thuật kiểu cờ Trung Quốc vẽ trên cổng trường đã không được các nhà làm sách Việt Nam phát hiện và chỉnh sửa.

Nhưng không chỉ có Trung Quốc, sách thiếu nhi Việt Nam còn tràn ngập sản phẩm từ nhiều nước khác. Thống kê của hệ thống phát hành Fahasa cho thấy top 20 đầu sách thiếu nhi bán chạy nhất là từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ (Disney) với các dòng truyện tranh.

Bên cạnh việc nhập khẩu các danh tác nước ngoài cho thiếu nhi Việt Nam "hội nhập", vấn đề tổ chức bản thảo các sách thiếu nhi thuộc nội dung khoa giáo như các sách rèn luyện kỹ năng cho trẻ mầm non, tiểu học, các sách kỹ năng sống và trau dồi kiến thức... từ tác giả trong nước luôn là khoảng trống.

Vì sao rẻ?

Trả lời câu hỏi tại sao Trung Quốc bán bản quyền sách rẻ, ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc Công ty Trí Việt - First News, cho biết thật ra Trung Quốc hiện có hai loại tác quyền sách: những sách do Trung Quốc sáng tác và những sách do Trung Quốc dịch lại của Âu - Mỹ. "Tại các hội chợ sách quốc tế, những sản phẩm sách của người Trung Quốc thì họ bán giá đắt tương đương Âu - Mỹ, nhưng bên cạnh đó với các sách dịch từ Âu - Mỹ thì họ bán cho Việt Nam với giá rất rẻ" - ông Phước ghi nhận.

Việc bán rẻ như vậy là do Trung Quốc không tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ, bởi khi mua tác quyền một quyển sách tiếng Anh, Trung Quốc chỉ có quyền dịch sang tiếng Trung và phát hành. Việc bán bản dịch tiếng Trung như một sản phẩm phái sinh của bản gốc tiếng Anh để dịch sang một thứ tiếng khác là không thuộc quyền của Trung Quốc, vì chủ sở hữu nguyên tác vẫn giữ quyền sở hữu hợp pháp bản dịch. Ðơn cử trường hợp NXB Trẻ hợp đồng với tác giả J. K. Rowling khi dịch và phát hành Harry Potter tại Việt Nam: dịch giả Lý Lan là người giữ quyền được dịch, NXB Trẻ giữ quyền phát hành bản dịch, và bà Rowling vẫn giữ quyền sở hữu bản Harry Potter tiếng Việt.

Thế nhưng, trong danh mục các sách thiếu nhi đang phát hành tại Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, hiện có rất nhiều sách vốn do Trung Quốc dịch lại từ các nước khác.

YBOOK.vn


  Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
 • CÁC TIN BÀI KHÁC
 • Buổi chiều đi qua cánh đồng

  Buổi chiều đi qua cánh đồng (30/12/2019)

  Phan Hoàng | TUOITRE.VN

  Cùng với tiểu thuyết du ký Sóng của Trương Anh Quốc, tiểu thuyết Buổi chiều đi qua cánh đồng của Cao Chiến mới được Hội Nhà văn TP.HCM trao giải thưởng năm 2019.

 • Đọc lại nhà văn 'đánh thức lương tri' Bùi Hiển

  Đọc lại nhà văn 'đánh thức lương tri' Bùi Hiển (22/11/2019)

  Thiên Điểu | TUOITRE.VN

  Đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh (22-11-1919) của cố nhà văn Bùi Hiển (1919 - 2009), bạn đọc có cơ hội được đọc lại ông một lần nữa, để khám phá lại một giọng văn nhuần nhị mà sâu sắc, một Bùi Hiển - người đánh thức lương tri.