• Tư liệu

  • Nam Hà tiệp lục

    Nam Hà tiệp lục (06/07/2012)

    Lam Điền | TUOITRE.VN

    Tác phẩm Hán Nôm của Lê Đản soạn vào đầu thế kỷ 19 vừa được tạp chí Nghiên Cứu và Phát Triển cho in toàn bộ thành một chuyên đề với bản dịch của nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, là một tài liệu quan trọng cho học giới và những ai quan tâm đến lịch sử nước nhà.