YBOOK là ai?

Là Công ty TNHH Sách điện tử Trẻ, đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Trẻ.

* Ý nghĩa logo: Logo YBOOK là hình chữ Y cách điệu có màu xanh là màu xanh của logo công ty mẹ-Nhà xuất bản Trẻ.

* Ý nghĩa tên YBOOK: Chữ BOOK thể hiện công ty chuyên về sách. Chữ Y có thể được lý giải theo nhiều nghĩa như:

+ YBOOK = Youth book = Sách của NXB Trẻ (Youth Publishing House).

+ YBOOK = Y-búc (đọc chữ Y theo âm tiếng Việt) nghe giống từ ebook.

+ YBOOK = White book = Sách nội dung đàng hoàng, sách tuân thủ bản quyền.

+ YBOOK = Yêu sách.

+ YBOOK = Your book = Sách của bạn