Thông tin chương trình

Email : premium@ybook.vn

Điện thoại hỗ trợ : 08-35261001 / 0932 260062

  • Chương trình Samsung YBOOK Premium do Công ty TNHH SamsungVNCông ty TNHH Sách Điện tử Trẻ - Thành viên NXB Trẻ phối hợp thực hiện..
  • Các khách hàng đang sử dụng một trong các loại thiết bị cầm tay của Samsung (xem chi tiết trong mục Danh sách các thiết bị tham gia chương trình) sẽ được tặng 500.000đ vào tài khoản để mua ebook khi cài đặt và đăng nhập vào app YBOOK Premium.
  • Người dùng được chọn mua bất kỳ ebook nào trong toàn bộ kho sách của YBOOK đang có, kể cả các ebook được cập nhật trong thời gian tới.
  • Số tiền trong tài khoản sẽ được trừ dần khi người dùng chọn, tải ebook về thiết bị.
  • Thời hạn sử dụng tài khoản: 12 tháng tính từ ngày kích hoạt trên thiết bị Samsung.
  • Chú ý: Mỗi thiết bị chỉ được tham gia một lần duy nhất, số tiền khuyến mãi chỉ sử dụng cho thiết bị và người dùng đăng ký lần đầu.